• ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร
 • ดูแลด้านการพยาบาล เช่น ทานยา ทำแผล กายภาพบำบัด
 • ฟื้นฟูสมอง ด้วยกิจกรรมกระตุ้นความจำ และการออกกำลังกาย
 • จัดกิจกรรมยามว่าง เช่น ดูภาพยนต์ ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ วาดรูป อ่านหนังสือ
 • บริการพิเศษ ได้แก่ พาไปพบแพทย์ตามนัด ส่งโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
 • ทำกิจกรรมนอกบ้านและกิจกรรมพิเศษ เช่น รับประทานอาหารนอกสถานที่ ทำบุญที่วัด เดินเล่นสวนสาธารณะ และซึ้อของที่ศูนย์การค้า และกิจกรรมสังสรรค์ในโอกาสสำคัญต่างๆ เป็นต้น

  *ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจิตเวช ที่สามารถเดินได้ หรือช่วยเหลือ ตัวเองได้บ้าง 12,000 - 15,000 500
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจิตเวช ที่เดินไม่ได้
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือป้อน อาหารทางสายยาง
15,000 – 18,000 600
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจิตเวช ที่ต้องได้รับ การดูแลเป็นพิเศษ เช่น มีเครื่องช่วยหายใจ เจาะคอ เป็นต้น 18,000 – 21,000 700

นอกจากการรับดูแล และฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวชแล้ว เรายังมีบริการอื่นๆ ด้านการพยาบาล โดยพยาบาล และทีมเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ ให้บริการ เช่น

 • รับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้สูงอายุ ชั่วคราวในกรณีที่ท่านไม่อยู่บ้าน
 • จัดส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าไข้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่บ้าน และโรงพยาบาล
 • บริการเปลี่ยนสายป้อนอาหาร สายปัสสาวะถึงที่บ้าน
 • บริการทำแผล กายภาพบำบัด หรือการพยาบาลอื่นๆ
© 2015 nuchnursinghome.com All Rights Reserved.